Bilimsel Program


20 ARALIK 2013-CUMA-SALON A
YENİLENEN KILAVUZLARIN PRATİK HEKİMLİĞE ETKİLERİ?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk, Prof. Dr. Faruk Erzengin
08.30-08.45

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Kamil Adalet
Prof. Dr. Yunus Söylet-Rektör

08.45-09.00

Hipertansiyon (ESC-2013, JNC VIII-2013)
Prof. Dr. Nevres Koylan

09.00-09.15

Kardiyak Resenkronizasyon (ESC-2013)
Prof. Dr. Ahmet Kaya Bilge

09.15-09.30

ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü (ACC/AHA-2013)
Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu

09.30-09.45

Atriyal Fibrilasyon (ACC/AHA-2013)
Prof. Dr. Kamil Adalet

09.45-10.00
Tartışma
10.00-10.20
Kahve Molası
 
AKUT KORONER SENDROM-2013 ACC/AHA KILAVUZU NEYİ DEĞİŞTİRDİ?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu, Prof. Dr. Lale Koldaş
10.20-10.35

Akut Koroner Sendromda Oral Anti-Platelet Tedavi Seçimi
Prof. Dr. Sabahattin Umman

10.35-10.50

ST-Elevasyonu Olmayan Akut Koroner Sendromda İnvazif Strateji
Prof. Dr. Hüseyin Oflaz

10.50-11.05

ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsünde primer PCI, Farmako-invazif Strateji ve Kolaylaştırılmış PCI’nın Karşılaştırılması
Prof. Dr. Vedat Aytekin

11.05-11.20

Primer PCI’da Tamamlayıcı Reperfüzyon Tedavileri: Optimal Bir Strateji Var mı?           
Prof. Dr. Mustafa Özcan

11.20-11.35

Akut Koroner Sendrom Sonrası Uzun Dönem Kardiyak Olayları Azaltabilir miyiz?
Prof. Dr. Muzaffer Değertekin

11.35-12.00
Tartışma
12.00-13.30
Öğle Yemeği
 
KRONİK KALP YETERSİZLİĞİNE GÜNCEL YAKLAŞIM-2013
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özen Güven, Prof. Dr. Zerrin Yiğit
13.30-13.45

Kalp Yetersizliğinin Kılavuzlara Uygun Farmakolojik Tedavisi
Prof. Dr. Berrin Umman

13.45-14.00

Tedavide yeni seçenekler: Statin, omega-3, ivabradin, aldosteron blokerleri, renal denervasyon
Doç. Dr. Yelda Tayyareci

14.00-14.15

Takılabilen Cihazlar (CRT ve ICD)
Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan

14.15-14.30

Kardiyovasküler Destek Cihazları ve Kalp Nakli: Niye Yüz Nakli Kadar Popüler Değil?
Dr. Ömer Sayın

14.30-14.45

Diyastolik Kalp Yetersizliği
Prof. Dr. Nurgül Keser

14.45-15.00

Tartışma

15.00-15.20
Kahve Molası
 
ST-SEGMENT ELEVASYONLU AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ (ACC/AHA 2013)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Deniz Güzelsoy, Prof. Dr. Barış Ökçün
15.20-15.35

Perkütan Koroner Girişim (PKG) Yapabilen Hastanelerde Reperfüzyon
Prof. Dr. Tevfik Gürmen

15.35-15.50

PKG Yapamayan Hastanelerde Reperfüzyon
Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı

15.50-16.05

Geç İnvazif Stateji
Prof. Dr. Ercüment Yımaz

16.05-16.20

Koroner By-pass Cerrahisi ve Mekanik Komplikasyonların Tedavisi
Prof. Dr. Tufan Paker

16.20-16.35

Mekanik  Olmayan Komplikasyonlar ve Tedavisi
Prof. Dr. Murat Ersanlı

16.35-16.50

Tartışma

 
İLGİNÇ VAKA TAKDİMLERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil Adalet, Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu
16.50-17.00
Derya Baykız, Pelin Karaca Özer, Ekrem Bilal Karaayvaz; Ali Elitok, Aytaç Öncül
17.00-17.10
Mehmet Kocaağa, Samim Emet; Ali Elitok, Taner Gören
17.10-17.20
Ahmet Demirkıran, Nail Güven Serbest; Ali Elitok, Mustafa Özcan
17.20-17.30
Adem Atıcı, Ferruh Bayramov; Ali Elitok, Sabahattin Umman
17.30-17.40
Ramime Özel, Cafer Panç; Ali Elitok, Zehra Buğra
17.40-17.50
Onur Erdoğan, Remzi Sarıkaya; Ali Elitok, Berrin Umman
17.50-18.00
Semih Sürmen, Ömer Şit; Ali Elitok, Murat Sezer
 

 
20 ARALIK 2013-CUMA-SALON B
İNVAZİF ELEKTROFİZYOLOJİNİN GELECEĞİ-2014 ve ÖTESİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu Prof. Dr. Kamil Adalet
13.30-13.45

ICD’li Hastalarda Elektriksel Fırtına Kalp ve Fokal Tetiklenen Ventriküler Fibrilasyon Tedavisi
Prof. Dr. Sedat Köse

13.45-14.00

Üç Boyutlu Haritalama Sistemleri
Prof. Dr. Ata Kırılmaz

14.00-14.15

Tartışmalı Koroner Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Uygulamaları ve Cevapsız Vakaların Çözümü
Prof. Dr. Erdem Diker

14.15-14.30

ESC-2013 Pacemaker Kılavuzu Neyi Değiştirdi?
Prof. Dr. Cengizhan Türkoğlu

14.30-14.45

Girişimsel Elektrofizyoji ve Aritminin Geleceği: Süregiden İnnovasyon
Prof. Dr. Bülent Özin

14.45-15.00
Tartışma
15.00-15.20
Kahve Molası
 
PEDİATRİK KARDİYOLOJİDE GÜNCELLEME-2013

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Funda Öztunç, Prof. Dr. Zübeyir Kılıç

15.20-15.35

Doğumsal Kalp Hastalıklarında Genetik
Prof. Dr. Hülya Kayserili

15.35-15.50

Doğumsal Kalp Hastalıklarına Fetal Ekokardiyografinin Rolü
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu

15.50-16.05

Doğumsal Kalp Hastalıklarında Diğer Görüntüleme Yöntemlerinin Yeri
Prof. Dr. Ensar Yekeler

16.05-16.20

Doğumsal Kalp Hastalıklarında Girişimsel Yöntemler
Doç. Dr. Kemal Nişli

16.20-16.35

Doğumsal kalp Hastalıklı Erişkine Yaklaşım
Prof. Dr. Aygün Dindar

16.35-16.50

Tartışma

 

 
21 ARALIK 2013-CUMARTESİ-SALON A
ATRİYAL FİBRİLASYON-I
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dursun Atılgan, Doç. Dr. Kadir Gürkan
08.30-08.45

Atriyal fibrilasyon: Yeni Yüzyılın Salgını Ne Kadar Tehditkar: Epidemiyoloji ve Riskler?
Prof. Dr. Bülent Görenek

08.45-09.00

Hız kontrolü mü, Ritm Kontrolu mü? Tartışma bitti mi? Sıkı Hız Kontrolü Önemli mi?
Prof. Dr. Ahmet Vural

09.00-09.15

Yeni Anti-aritmik İlaçlar (Dronedarone, Dofetilide, Vernakalant vb) Ne Kadar Umut Veriyor?
Prof. Dr. Armağan Altun

09.15-09.30

Yeni Antikoagülan Ajanlar (Dabigatran, Rivaroksaban vb)
Prof. Dr. Zeki Öngen

09.30-09.45

Kateter ablasyonu: Kime? Ne zaman? Niçin?
Prof. Dr. Kamil Adalet

09.45-10.00
Tartışma
10.00-10.20
Kahve Molası
 
ÖZEL DURUMLARDA ATRİYAL FİBRİLASYON (ACC/AHA-2013)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Önal Özsaruhan, Prof. Dr. Cengiz Çeliker
10.20-10.35

Post-operatif Atriyal Fibrilasyon
Doç. Dr. Ahmet Akyol

10.35-10.45

WPW Sendromu ve Atriyal Fibrilasyon
Prof. Dr. Okan Erdoğan

10.45-11.00

Akut Miyokard İnfarktüsü, Hipertiroidi, Gebelik Hipertiroidi ve KOAH’ta Atriyal Fibrilasyon
Doç. Dr. Enis Oğuz

11.00-11.15

Kardiyoversiyon Öncesi Tromboembolinin Önlenmesi
Doç. Dr. İzzet Erdinler

11.15-11.30

Stroke Önlenmesi: Tromboembolik ve Kanama Risk Skorlarının Uygun Kullanımı
Doç. Dr. Sabri Demircan

11.30-12.00
Tartışma
12.00-13.30
Öğle Yemeği
 
STABLE KORONER ARTER HASTALIĞI (ESC 2013)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Meriç, Doç. Dr. Hilmi Çiftçi
13.30-13.45

Akım-Sınırlayıcı Stenozun Ötesinde Stable Koroner Arter Hastalığı
Prof. Dr. Murat Sezer

13.45-14.00

Stable Koroner Arter Hastalığında Tanı ve Prognoz
Prof. Dr. Aytaç Öncül

14.00-14.15

Stable Koroner Arter Hastalığında İlaçlar?
Doç. Dr. Beste Özben

14.15-14.30

Optimal Medikal Tedaviden Revaskülarizasyona Geçiş
Prof. Dr. Taner Gören

14.30-14.45

Kanıta Dayalı Optimal Stent Seçimi
Prof. Dr. Yılmaz Nişancı

14.45-15.00
Tartışma
15.00-15.20
Kahve Molası
 
İNOVASYON ve KARDİYOLOJİNİN GELECEĞİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İnci Fıratlı, Prof. Dr. Hüsniye Yüksel
15.20-15.35

Üç boyutlu Ekokardiyografi: Ne getirdi?
Prof. Dr. Zehra Buğra

15.35-15.50

TAVI: Kapak Cerrahisinin Yerini mi Alacak?
Prof. Dr. Ömer Göktekin

15.50-16.05

Mitra-clip, Perkütan Anüloplasti ve Transkateter Mitral Kapak İmplantasyonu
Uzm. Dr. Genco Yücel

16.05-16.20

Torasik Endovasküler Aort Onarımı (TEVAR), Endovasküler Aort Onarımı (EVAR)
Prof. Dr. Aydın Yıldırım

16.20-16.35

Sol Atriyum Apandiks Kapatılması (“Watchman”)
Prof. Dr. Mehmet Eren

16.35-16.50
Tartışma
 
İLGİNÇ VAKA TAKDİMLERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Faruk Erzengin, Prof. Dr. Taner Gören
16.50-17.00
Derya Baykız, Pelin Karaca Özer, Ekrem Bilal Karaayvaz; İmran Önür, Aytaç Öncül
17.00-17.10
Mehmet Kocaağa, Samim Emet; İmran Önür, Ahmet Kaya Bilge
17.10-17.20
Ahmet Demirkıran, Nail Güven Serbest; İmran Önür, Hüseyin Oflaz
17.20-17.30
Adem Atıcı, Ferruh Bayramov; İmran Önür, Murat Sezer
17.30-17.40
Ramime Özel, Cafer Panç; İmran Önür, Fehmi Mercanoğlu
17.40-17.50
Onur Erdoğan, Remzi Sarıkaya; İmran Önür, Ahmet Kaya Bilge
17.50-18.00
Kapanış
 

 
21 ARALIK 2013-CUMARTESİ-SALON B
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ-GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İhsan Bakır, Prof. Dr. Enver Dayıoğlu
08.30-08.45

Kapak Cerrahisi: Replasman Ötesi Yaklaşımlar
Prof. Dr. Bİngür Sönmez

08.45-09.00

Koroner By-pass’ın Yeri Sınırlandı mı?
Doç. Dr. Murat Başaran

09.00-09.15

Girişimsel Kardiyolojinin Komplikasyonlarında Cerrahi Destek
Prof. Dr. Emin Tireli

09.15-09.30

Konjenital Kalp Hastalığı Cerrahisi: Ne değişti?
Prof. Dr. Atıf Akçevin

09.30-09.45

Aritmi Cerrahisi: Dünden Yarına
Prof. Dr. Belhhan Akpınar

09.45-10.00
Tartışma
10.00-10.20
Kahve Molası
 
PEDİATRİK KARDİYOLOJİDE GİRİŞİMSEL TEDAVİ: GÜNCELLEME-II
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kürşat Tokel, Doç. Dr. Alper Güzeltaş
10.30-10.45

Semptomatik İnfant ve Yenidoğanlarda PDA Kapatılması
Doç. Dr. Metin Sungur

10.45-11.00

Pulmoner Arter ve Dallarına Stent İmplantasyonu
Doç. Dr. Abdullah Erdem

11.00-11.15

Koarktasyona Stent İmplantasyonu
Prof. Dr. Ümrah Aydoğan

11.15-11.30 

Perkütan Transkatater  Pulmoner Kapak Replasmanı
Prof. Dr. Ahmet Çelebi

11.30-11.45

Pediyatride Girişimsel Aritmi Tedavisi
Prof. Dr. Alpay Çeliker

11.45-12.00
Tartışma
12.00-13.30
Öğle Yemeği
 

 
21 ARALIK 2013, CUMARTESİ, C SALONU
AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hüseyin Oflaz, Elvan Erol
09.00-09.30
Açılış
09.30-10.00

Küreselleşme ve Sağlık
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım

10.00-10.20
Kahve Molası
 
HEMŞİRELİK OTURUMU-I
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Ali Elitok, Dr. Şehrinaz Polat
10.20-10.40

Nasıl Yorumlayalım?
Aritmi EKG’si
Hem. Nisane Yolcu

10.40-11.00

Nasıl Bakalım?
Aritmisi Olan Hastalarda Bakım Yönetimi
Uzm. Hem. Aslı Balcı

11.00-11.20

Nasıl Uygulayalım?
Aritmilerde Kullanılan İlaçların Hazırlanması, Uygulanması, Takibi ve Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi
Hem. Yasemin Karakuş

11.20-11.40

Yaşam Biterken Nasıl Yaklaşalım?
Hasta Ailesinin Hazırlanması, Başaçıkma ve Kriz Yönetimi
Hem. Mutlu Terzioğlu

11.40-12.00
Tartışma
12.00-13.30
Öğle Yemeği
 
HEMŞİRELİK OTURUMU-II
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Imran Önür, Fatma Ok Sever
13.30-13.50

Nasıl Yapalım?
Ödemli ve Dispneli Hastalarda Hemşirelik Yaklaşımı
Hem. Kıymet Öztepe Divitçi

13.50- 14.10

Nasıl Bakalım?
Kalp Yetersizliği Hastalarında Bakım Gereksinimleri
Hem. Sabahat Karadağ

14.10-14.30

Nasıl Bakalım?
Kalp Yetersizliği Hastalarında Yaşam Kalitesi Üzerinde Hemşirenin Rolü
Hem.Tuğba Gürbüz

14.30-15.00
Tartışma
15.00-15.20
Kahve Molası
 
HEMŞİRELİK OTURUMU-III
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat Sezer, Elvan Erol
15.20-15.40

Nasıl Yorumlayalım?
Akut Koroner Sendrom EKG’si
Hem. Sevgüzel Akıncı

15.40-16.00

Nasıl Yapalım? 
Trombolitik ve Heparin Tedavilerinde Güvenli Uygulama ve Takibi
Hem. Banu Yapan

16.00-16.20

Nasıl Değerlendirelim?
Kardiyolojide Uygulanan İnvazif Girişimlerde Sık Karşılaşılan Komplikasyonlar
Hem. Hatice  Çolak

16.20-16.40
Tartışma
16.40-17.00
Günün  Değerlendirilmesi

İletişim:
Elvan Erol
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0505-311 47 08
Faks: 0212- 534 07 68
E-posta: elvanerol@gmail.com
elvanerol@istanbul.edu.tr

 
     
 
 © 2013 | Design By Artemis Yazılım